Bernt Herlitz                          

www.berntherlitz.com                                              

 
 

Dokument av intresse!

Domslut från Tingsrätten 2017.08.11.

Yrkande (ekonomiska krav) i motpartens överklagan till Arbetsdomstolen. 

Domslut från Arbetsdomstolen 2018.07.04. 

Regionens räkning till mig för sina rättegångskostnader.