Bernt Herlitz                          SVT(play), Domstolen

www.berntherlitz.com                                                (www.svtplay.se:  avsnitt 2, andra halvan)

 
 

Dokument av intresse!

Domslut från Tingsrätten 2017.08.11.

Yrkande (ekonomiska krav) i motpartens överklagan till Arbetsdomstolen. 

Domslut från Arbetsdomstolen 2018.07.04.